Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti

* - vyžadovaná pole


* Jméno:
* Příjmení:
* Rodné příjmení:
Adresa
trvalého bydliště:
* Ulice:
* Město:
*PSČ:
*Kraj:
*Státní příslušnost:
Adresa
korespondenční (pokud se liší od trvalého bydliště)
Ulice:
Město:
PSČ:
* Mobil:
* Email:
*Datum narození:
*Rodné město:
* RČ:
*Typ dokladu totožnosti
*Číslo dokladu totožnosti
Vyberte si termín zkoušky:    
  3.8.2018 Zkouška odborné způsobilosti
  28.9.2018 Zkouška odborné způsobilosti
  2.12.2018 Zkouška odborné způsobilosti
  Individuální Individuální termín zkoušky
 
* způsob úhrady:
modelka na zkoušku:

GDPR:


 

d